fredag, juni 10, 2005

Rent mjöl i påsen?

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 050610

Den som på den svenska IT-arenan starkas framträder som den personliga integritetens värnare är Pär Ström. På sajten Stoppa storebror samlas, beskrivs och kritiskt granskas ett otal försök att effektivisera övervakningen av medborgare.
     I Ströms senaste nyhetsbrev kan man läsa om det senaste i övervakningsindustrin: automatisk ekonomisk övervakning (Anti Money Laundering), vilket är "...programvaror som analyserar samtliga ekonomiska transaktioner - stora som små - på jakt efter något suspekt..." Ett AML-system "...samlar in kunddata, klassificerar dem efter bedömd grad av suspekthet, kartlägger kunders beteendemönster och söker sedan efter avvikelser från detta".
     Ett exempel på AML-användning (från Wired, i Ströms översättning): "Programvaran kommer ihåg att en kund är en 30-årig ingenjör som avlönas den femte varje månad. Den studerar profilerna för andra ingenjörer i samma åldersgrupp och bygger ett mönster baserat på gemensamma drag som exempelvis lönens månatliga periodicitet. Om en annan kund säger att han är ingenjör och får insättningar på sitt konto varje vecka kommer programvaran att visa röd flagga. Han är suspekt."
     Beroende på hur hårt en bank väljer att kalibrera ett sådant system, kan var och en tvingas leverera en och annan förklaring. Allt som avviker är knappast olagligt. Å andra sidan; den som har rent mjöl i påsen...
     Syftet är naturligtvis, som alltid, gott – att upptäcka ekonomisk brottslighet. Men det goda kan ofta bli det bästas fiende.

Inga kommentarer: