lördag, september 15, 2001

Nätverksterrorism

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 010915


FÖRRA GÅNGEN World Trade Center utsattes för terrordåd genom en utplacerad bomb 1993, uttryckte sig den franske teknikkritikern med särskilt intresse för krigsteknologi, Paul Virilio, ungefär som följer.
    Vi har nått punkten där snart, om vi inte ser upp, en ensam människa kan skapa en sådan katastrof som tidigare var förbehållet militära operationer. Detta leder fram till en ekvation som är omöjlig att föreställa sig: en man = totalt krig.
    Efter den terrorattack som demolerat World Trade Center pekas nu en man ut som ansvarig: Usama bin Ladin. Det skulle kunna tyda på att Virilios tes fortfarande håller.
    Det är emellertid inte självklart. Ordet nätverk har av forskare och andra experter nämnts i media så många gånger de senaste dygnen, när diskussionen har handlat om vem eller vilka som kan ha utfört terrorattacken mot USA:s – och världens – ekonomiska och militära centrum, att vi bör ta ordet på allvar.
    Terrorattacken var så omfattande, välplanerad och välorganiserad att ingen enskild människa eller grupp av människor kan ha genomfört den, är tesen. Endast ett nätverk av människor och grupperingar framträder som möjligt.
    I det andra bandet i trilogin om nätverkens betydelse i informationsåldern analyserar Manuel Castells nya sociala rörelser i en global samhällsordning. Gemensamt för dessa rörelser är att nätverket utgör organisationsform.
    Några av de nätverksorganiserade sociala rörelser som Castells analyserar är våldsamma och fundamentalistiska samt benägna till terrorhandlingar.
    Mycket av näringen till idén om nätverk som social organisationsform är hämtat från Internet – hur datorer är sammankopplade i ett stort och icke överblickbart nätverk, där den enskilda noden (datorn) är helt umbärlig för nätverkets funktionalitet.
    Om en nod slutar fungera, slutar inte nätverket fungera. Och nya noder kan hela tiden haka på nätverket förutsatt att kommunikationskoden stämmer.
    Om det sociala nätverket som organisationsform har likartade egenskaper som Internet, innebär det att varje social nod är ersättlig – nätverket fungerar lika bra utan den enskilda noden.
    Översatt till terrorattacken i USA: om USA finner bevis för att en nod – till exempel en grupp människor – i ett terroristiskt nätverk är skyldig till terrorattacken och eliminerar denna nod, är nätverket ändå lika funktionellt som tidigare.
    Rättvisa må ha skipats, vilket naturligtvis är viktigt, men det är endast en kortsiktig lösning. Nätverket finns kvar – och flera noder kan ha lagts till nätverket.
    Den långsiktiga lösningen stavas politik; global politik, internationell demokrati och dialog. En global politik som dels försöker förstå de mekanismer som utlöser dylika terrorhandlingar, dels arbetar för att bekämpa dessa mekanismer.

Inga kommentarer: