fredag, november 19, 1999

Inte bara i TV-rutan

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 991119


Så har Bonniers Stora journalistpris delats ut för 1999. Priserna ges till journalister i olika kategorier; dagspress, tidskrifter, radio, tv, nya medier och Lukas Bonniers journalistpris. Den som tilldelades det sistnämnda priser är den erfarne radio- och tevejournalisten Åke Ortmark "för intelligent och ihärdig intervjukonst".
   Senaste numret av ETC (5/99) visar även en annan sida av Ortmark.
    Finansmannen Robert Weil skrev på DN Debatt i juni i år en kort artikel, där han i egenskap av kapitalist tackar alla löntagare för allt de avstått under de senaste decennierna.
   Anledningen är följande: en krona på börsen har efter 20 år vuxit till 20 kronor (inflationen borträknad). Under samma period har en löntagares krona vuxit till en krona och tjugo öre. Börskronan har alltså ökat ca 100 gånger mer än löntagarkronan, skrev Weil.
   Det var relativt tyst kring Weils artikel; några korta artiklar i olika tidningar samt en tam debatt i teveprogrammet Speciellt. Åke Ortmark reagerade emellertid starkt och skrev ett brev till Robert Weil. Detta brev publiceras i sin helhet i detta nummer av ETC.
    Ortmark inleder brevet med: "Din artikel i DN i dag kan åstadkomma mycket skada. En sådan där artikel ger ytterligare argument för alla dem i Sverige som anser att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna är för stora."
   Och fortsätter med pekpinnar om vådan av att skriva en sådan artikel: "Det sker i en period då det framstår som allt mer önskvärt med tanke på samhällsutvecklingen och konkurrensförutsättningarna att skapa ett system som gör det möjligt för högutbildade, som civilingenjörer att få behålla mer efter skatt."
   Ortmark kunde – i yttrande- och åsiktsfrihetens anda – bemött Weil i en öppen debatt. Eller gjort det han får journalistpriset för: en "intelligent och ihärdig" intervju i TV8, där han numera huserar. I stället läxade Ortmark med ett privat brev upp den som initierar en annorlunda ekonomisk debatt.
   Borde inte den tredje statsmaktens pristagare hålla sig för god för sådant?

Inga kommentarer: