söndag, oktober 12, 1997

Digital avhandling

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 971021


SMART, FAST AND BEAUTIFUL heter en ny doktorsavhandling, skriven av Magnus Johansson vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Undertiteln är On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955–1995.
    Avhandlingen är väldigt speciell. Den publiceras nämligen enbart som digitala bitar. Avhandlingen finns dels att ladda hem från nätet, dels som CD-Rom-skiva, att placeras i datorns CD-Rom-enhet. Antingen får man läsa den på skärmen eller så skriver man ut den. Nätadressen är http:// www.tema.liu.se/people/mejoh/.
    I januari i år bekantades vi med ett nytt begrepp inom publicistbranschen: print-on-demand. Det var författarna Peter Curman, Lars Forsell och Jan Myrdal som tryckte upp några av sina äldre alster – sådant som förlagen slutat att trycka nya upplagor av – på begäran. I all enkelhet; en sådan bok blir en bunt A4-ark.
    Den stora skillnaden är att Magnus Johanssons avhandling är en helt ny bok. Varför väljer Magnus Johansson denna publiceringsform för nyproduktion?
    – Eftersom boken handlar om introduktionen av ny teknik, så tänkte jag att det var dags att testa digital publicering av en avhandling för att se hur omvärlden reagerar.
    Ett annat argument för publiceringsformen hämtar Johansson från sin relativt långa erfarenhet från den grafiska branschen.
    – Jag tror nämligen att print-on-demand kommer att bli enda möjligheten i framtiden att hålla litteratur från ett så litet språkområde som svenska tillgänglig för alla under längre tid än de ca tre år en roman finns i bokhandeln.
    – Och vad gäller avhandlingar är de ju bara färskvara i samband med disputationen, sedan försvinner de i total glömska.
    Vi får dessutom tillfälle att fundera över vad en bok är. Ska en datafil med text benämnas på samma sätt som ett med ett ting som binder eller limmar par hundra pappersark med text? När blir en text en bok?
    Avhandlingen kommer säkert att bli känd som föregångare vad publiceringsformen beträffar. Men innehållet då? Tyvärr har jag inte hunnit längre än till att trycka på "print".

Inga kommentarer: