måndag, juli 08, 1996

Saknas: IT-tidskrift

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960708


NÄR INTERNETVÅGEN började skölja över oss för ett par år sedan, skapades några tidskrifter – Z.mag@zine, Hallå och InternetGuiden – med ambitionen att skriva om samhällsfrågor och kulturfrågor förknippade med IT, blandat med senaste nytt från internetvärlden. Den gemensamma nämnaren var den amerikanska tidskriften Wired som inspirationskälla.
    Kanske är Sverige för litet för sådana tidskrifter och kanske ger förlagen nya tidskrifter alltför kort tid att visa sig lönsamma. I dag finns i varje fall endast InternetGuiden kvar – tyvärr den sämsta tidskriften av dessa tre; den blir mer och mer lik vilken tekniktidskrift som helst.
    Som vore det en tanke skriver Unni Drougge i det senaste numret av InternetGuiden att vi borde "fucka hela IT-debatten", det är ju ändå bara att "jonglera med ord". Så vad ska vi med denna typ av tidskrifter till, tycks hon mena.
    Återstår Wired. I julinumret intervjuas framtidsforskaren Alvin Toffler, som främst är berömd för boken The third wave, om tredjevågspolitik, demokrati och konstitutionella frågor i informationssamhället. Representativ demokrati betyder att vi alla i någon mening ska ha inflytande i de frågor som berör våra liv. Därför, menar Toffler, borde exempelvis japanska parlamentariker sitta i USA:s parlament och vice versa, eftersom beslut i respektive parlament berör också andra länder än det egna.
    Toffler önskar dessutom se ett skattesystem där varje medborgare ges inflytande över hur en viss del av den inbetalade skatten ska användas. Vill en medborgare se större monetära satsningar på sjukvård, en annan på utbildning, en tredje på krigsmakten så borde medborgare ges detta inflytande.
    Lite tillspetsat: De som inte har kommit i kontakt med Internet upprörs gärna över barnpornografi och laglöshet på nätet, medan nätmedborgare hävdar att det är knappt möjligt att finna olagligheter på nätet. För att lugna de förra och för att förhindra alltför ogenomtänkta censurlagar för Internet, har ett civilgarde kallat CyberAngels uppstått på nätet, står det att läsa i en annan artikel i detta nummer.
    CyberAngels består av ca 1 000 nätmedborgare som söker kriminella inslag på nätet och anmäler det de finner till polisen. Vem som helst som vill arbeta mot nätkriminalitet kan vara med. Det leder ofta till att moral och juridik blandas samman – det som en CyberAngel uppfattar som anstötligt riskerar anmälas som kriminellt. Gardet arbetar i motvind; det gillas inte av den klassiskt anarkistiske nätmedborgaren, inte av polisen och inte av Wireds artikelförfattare.
    Det saknas en svensk motsvarighet till Wired – dock bör det vara en tidskrift med större läsvärde även för människor utanför internetvärlden och med mindre nyliberala inslag.

Inga kommentarer: