lördag, juli 20, 1996

Knark som BNP

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960720


VÄRDET AV den knarkhandel och prostitution som förekommer i Sverige kommer i framtiden att beräknas och läggas till bruttonationalprodukten (BNP), står det att läsa i senaste numret av ETC (2/96). Syftet är att få ett rättvist underlag för beräkningen av EU-avgiften så att länder med en stor svart marknad inte får en för låg avgift.
Johan Ehrenberg fortsätter att driva sin tes att de ekonomiskt-statistiska utsagor om landets tillstånd som presenteras är politiskt-ideologiskt färgade. Det visar han med ett antal enkla nationalekonomiska räkneexempel och konsekvenserna av olika sätt att räkna.
Men han stöter på motstånd, konstigt nog. Alla artefakter det vill säga det som är skapat av människan torde inrymma och utgöra uttryck för idéer och värderingar, vare sig det handlar om arkitektur, datorprogram eller ekonomisk statistik.
Hur skulle det annars vara?
Ehrenberg utgör en nyttig motvikt till ekonomismens förmenta och illusoriska objektivitet.
Köp och läs. Kostar tio spänn. Finns knappt någonstans där tidningar säljs.

Inga kommentarer: