lördag, maj 18, 1996

ETC blir dagstidning...

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960518


...PÅ INTERNET. Under maj månad kommer Johan Ehrenberg på prov att publicera Dagens ETC (som dagstidningen heter på nätet) varje vardag. Går allt väl kommer Dagens ETC att fortsätta publiceras på Internet i september. Adressen är http://www.etc.se.
    Notera dock att dagstidningen på Internet inte är en digital version av tidskriften ETC, utan en egen publikation.
    ETC har länge haft problem med distributionen av pappersversionen av tidningen. Av för mig okända skäl vägras ETC distribution via vanliga distributionskanaler för tidskrifter. I programförklaringen till Dagens ETC hävdar Ehrenberg att Bonniers, tillsammans med två andra företag, kontrollerar möjligheterna att nå ut med en (pappers)tidning som ETC.
    Det är enligt Ehrenberg inte ens möjligt att skänka bort tidningen, eftersom återförsäljarna inte får ta emot tidningar utanför de etablerade distributionskanalerna.
    I premiärnumrets ledare (den 2/5) skriver Ehrenberg om svårigheten att göra en radikal tidning i ett överväldigande borgerligt mediamonopol. Och om hur svårt det är att finansiera en radikal tidning – det är betydligt svårare före en radikal tidning att skapa annonsintäkter än för en borgerlig dito.
    Men hur finansieras en tidskrift på Internet? Dagens ETC har löst det så att du som läser tidningen får själv avgöra vad tidningen är värd. Och du behöver bara betala om du gillar det du läser. Längst ned på varje tidningssida ges det möjlighet att skicka ett e-brev till redaktionen och anmäla att man vill bidra med en summa, och redaktionen skickar ett inbetalningskort.
    Ett datornätverk som saknar allt vad ägare och monopolism heter, där distributionen är omvänd – tidningen skickas inte, utan hämtas av läsaren – och där yttrandefriheten är så stor att vi måste lagstifta bort vissa delar (den s k sedlighetslagen som antagits i USA är ett exempel på detta) är den självklara platsen för en sådan som Ehrenberg att publicera sig.
    "Information wants to be free", heter det ju i cybervärlden. Allt ska vara gratis. Men även om det kan verka paradoxalt bidrar man till denna frihetssträvan genom att betala en skärv för att få läsa Dagens ETC.

Inga kommentarer: