onsdag, maj 08, 1996

Multimedial ragnarök

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 960508


SOM VORE det ett utdrag ur en bok av Ellery Queen, reder den amerikanske forskaren Robert D Putnam ut mysteriet med mordet på det medborgerliga engagemanget i USA, i en artikel i senaste numret av Moderna Tider (nr 67 1996).
    Forskning visar, menar Putnam, att det sociala kapitalet, det vill säga medborgares deltagande i olika sociala aktiviteter – föreningsliv, sociala nätverk, vardagliga sammankomster, diskussionsklubbar etc – har minskat drastiskt de senaste decennierna.
    Efter en genomgång av ett antal misstänkta orsaksfaktorer – utbildning, förortslivet, tidsbrist, familjesituationen, välfärdsstatens tillväxt med flera – är den huvudmisstänkte inringad: televisionen. Vi isolerar oss, vår aggressivitet ökar, vår misstänksamhet mot andra människor ökar och vi blir i allmänhet mer pessimistiska – på grund av ett ökat tevetittande.
    Som av en händelse fyller DN:s chefredaktör Hans Bergström i en annan artikel i samma nummer på i talkören mot televisionen, dock med exempel hämtat från vår svenska medievardag.
    Men visst har vi hört det förut? Har inte kravet på en tevefri dag i veckan kommit och gått flera gånger? Tillför dessa artiklar något till den kritik mot televisionen som är lika gammal som teven själv? Inte särskilt, måste jag säga. Och varför denna närmast skygglappsmässiga fokusering på televisionen?
    I dag sitter allt fler – exempelvis undertecknad – varje dag med olika fönster öppna mot olika informationsmiljöer via sin dator. Ett fönster mot World Wide Web, ett mot e-postlådan, ett par fönster mot olika konferenssystem, ett mot min lokala hårddisk, ett mot servern, ett par fönster mot olika biblioteket och ett par fönster mot andra tillämpningar.

DETTA FENOMEN håller även så sakteliga på att utökas med fönster mot olika fysiska platser, när och fjärran, som fångas av utplacerade videokameror. Och det dröjer knappast länge förrän datorn utökas med fönster mot alla tevekanaler.
    Samtidighetens himmel eller helvete? Allt finns på datorskärmen. Tendensen går mot realtid i allt högre utsträckning, det vill säga fler fönster som fångar det som sker just nu runt om i världen. En fönsterzappares dröm.
    Vad är den sociala kapitalförlust som teven orsakar mot den informationstekniken kommer att orsaka? Och i Putnams och Bergströms anda, vad är televisionens sociala konsekvenser mot det multimediala ragnarök som informationstekniken bidrar till?
    Bah, intet.

Inga kommentarer: