lördag, april 20, 2013

Olösliga problem med e-röstning

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 130420

Den 16/4 åtalades en av Pirate Bay-grundarna, Gottfrid Svartholm Warg, för dataintrång i flera företags IT-system, bland annat i Nordeas, där såväl datamängder i form av personuppgifter som penningtransaktioner överförts. År 2010 ingick Nordea ett avtal värt närmare 10 miljarder kronor med IBM, som i huvudsak ska ansvara för drift, underhåll och säkerhet för Nordeas IT-system. Trots detta lyckades någon eller några hacka systemet.
           Dagen efter, den 17/4, lämnar vallagskommittén över sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24). Där föreslås att införa röstning vid allmänna val i Sverige via internet, så kallad e-röstning. Vallagskommittén bedömer att kraven på teknisk säkerhet kan uppfyllas.
           Att dessa två händelser sker ungefär samtidigt är höjden av ironi. Mot bakgrund av dataintrånget mot Nordea, och de enorma resurser de lägger på sina IT-system, kan väl ändå ingen tro att ett e-röstningssystem skulle vara säkrare. Eller mindre åtråvärt att försöka hacka.
           Det krävs en enorm, övermäktig tillit dels till den digitala tekniken i sig, dels till de tekniker som måste försöka försäkra oss medborgare om att just deras system är säkert mot intrång. Den tilliten har inte jag. Den tilliten bör ingen ha.
           Säkerhet mot intrång är det ena problemet med e-röstning, som är tämligen olösbart. Det andra problemet, även det tämligen olösbart, är att ett elektroniskt valsystem inte kan garantera valhemligheten.
           Med en fysisk vallokal garanteras valhemligheten; ingen kan kontrollera vilken röstsedel jag stoppar ned i valkuvertet. Med internet som vallokal garanteras inte valhemligheten; någon kan stå bakom min rygg i hemmet och kontrollera vad jag röstar på.
           Att köpa röster är omöjligt i en fysisk vallokal, eftersom kontrollen är omöjlig. Med e-röstning möjliggörs detta. Inte bara köp, utan även tvång: en hotfull make/maka/partner kan tvinga en närstående att rösta på ett visst parti.
           Till detta kan läggas att e-röstning, det demokratiska valet av representanter i vår lagstiftande församling, reduceras från en ceremoniell händelse, en hyllning till demokratin en söndag var fjärde september, till ett musklick. 

Inga kommentarer: