onsdag, maj 26, 2010

Historiesammansmältning

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 100526

Förr gick tankarna till artificiell intelligens när begreppet augmented reality – datorstödd förstärkt verklighet – fördes på tal. I dag går tankarna till iPhone och alla dess applikationer (eller appar, i folkmun).
       The Museum of London har skapat en app, kallad Street Museum, för ett nytt sätt att visa sin samling konstverk och fotografier av London i olika tidsepoker. När du befinner dig på en plats i London, känner din iPhone av positionen, och visar historiska bilder – foton eller målningar – av den specifika platsen. Liksom information i form av text.
       Nå, det känns inte så nyskapande eller verklighetsförstärkt. Däremot är det rimligt att uppfatta de historiska bilder som inbäddats i nutida bilder som en form av förstärkt verklighet. De skänker platsen en historisk dimension, visuellt, som inte självklart uppnås med separata bilder.
       Det är en visualisering av filosofen Hans-Georg Gadamers klassiska hermeneutiska begrepp horisontsammansmältning: när det förflutna, den historiska horisonten, inordnas i den samtida horisonten. Med sådana tolkningsprocesser, menade Gadamer, uppnås verklig förståelse av världen.
       En iPhone-app som influerats av Gadamers tolkningslära; vem väntade sig det?

Inga kommentarer: