onsdag, augusti 15, 2007

Simpsons som humoristisk ekvation

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 070815

När nu upphovsmännen bakom den fenomenala satiren The Simpsons bestämmer sig att pröva även långfilmsformatet, uppmärksammas filmen The Simpsons Movie överallt. Även i de mer oväntade sammanhangen.
     Tidskriften Nature torde rankas som en av de främsta och förnämsta vetenskapliga tidskrifterna. I julinumret publicerar de en intervju med Al Jean, producent och manusförfattare. Dessutom listar Natures redaktion deras tio favoritmoment med vetenskapligt anslag bland seriens 400 avsnitt.
     Att det finns en och annan referens till vetenskap har att göra med att flera i staben av manusförfattare har en akademisk bakgrund i naturvetenskap och matematik. Al Jean själv har en examen från Harvard i matematik och tänker på humor på samma sätt som matematik:
     ”Att skriva komedi betraktar jag på samma sätt som matematik; det är som att skapa bevis, där du försöker finna den perfekta poängen i en situation och när du lyckas får du en känsla av elegans.”

I Simpsons driver man med vetenskapsmän och våra fördomar om dem, liksom med allmänhetens ofta vaga uppfattning om vetenskapliga sanningar. Som när Homer blir förbannad på Lisas envetna byggande av en evighetsmaskin:
     ”Lisa, i detta hus lyder vi termodynamikens lagar”.
     Manusförfattarna verkar ta återkommande ställning i ett avseende: mot olika former av kreationism.
     I ett avsnitt fäller Springfields domare en dom om närmandeförbud: ”Religionen får för all framtid inte komma närmare vetenskapen än 500 meter”.
     I ett annat avsnitt försöker Simpsons närmast sjukligt religiöse granne Flanders påverka skolans rektor Skinner att införa kreationism på skolschemat.
     Att rektorn heter Skinner är i sig är en kul referens till inlärningspsykologen med samma namn, som främst är (ö)känd för sin ytterst mekaniska syn på inlärning och människor.
     Flanders: ”Vi vill att ni lär ut alternativa teorier till den darwinistiska evolutionsteorin”. Här utgår naturligtvis Flanders från att alla ska förstå att han avser Bibelns skapelseberättelse, men Skinner svarar: ”Menar du den Lamarckianska evolutionsteorin?”
     Det är kul, eftersom Lamarck inte alls var någon mörk kreationist, utan en seriös föregångare till Darwin, vars teori delvis kom att motsägas och framförallt kompletteras av Darwins evolutionsteori.

Att Simpsons innehar en stark position som satirserie märks inte minst av den avslutande frågan i Nature’s intervju med Al Jean:
     ”Vad måste Nature göra för att bli omnämnda i The Simpsons?”
     Vägra lyda termodynamikens lagar, månne?

Inga kommentarer: