måndag, augusti 20, 2007

Är datorn ditt medvetande?

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 070820

Den kanadensiske mediefilosofen Marshall McLuhan var långt före sin tid. Redan 1964 presenterade han ett radikalt sätt att förstå och tala om teknik.
     Teknik, menar McLuhan, är en utbyggnad av människan: bilen är en utbyggnad av människokroppen, telefonen av örat och röstorganen, televisionen bygger ut både syn och hörsel och boken är en utbyggnad av medvetandet och minnet.
     Om telegrafen skrev han i Media, ett av hans huvudverk, att det är en utbyggnad av det centrala nervsystemet.
     I dag får McLuhans kroppsligt orienterade teknikförståelse oväntat understöd. Tidskriften Wired ställer frågan om en laptop – en bärbar dator – är ett bagage eller en utvidgning av medvetandet hos en resenär.
     Den frågan håller på att avgöras i amerikansk domstol.

Historien började med att en resenärs bagage slumpmässigt genomsöks på Los Angeles internationella flygplats, inklusive resenärens laptop. Där finner man pornografiska bilder som misstänks vara barnpornografi.
     I domstolen ogillar emellertid domaren i Kaliforniens domstol bevisningen. ”Elektroniska minnesenheter fungerar som en utsträckning av vårt eget minne”, menar domaren.
     ”Dessa är kapabla att lagra våra tankar, allt från de vimsigaste till de mest djupsinniga. Därför måste statens intrång i medvetandet förtjäna en noggrannare prövning utifrån det fjärde tillägget i konstitutionen än intrång som är fysiska till sin natur”, fortsätter domaren.
     Om dessa formuleringar skulle bli vägledande, kommer det i USA att krävas betydande grad av misstanke om brott för att få undersöka en bärbar dator. Liksom alla artefakter av datorkaraktär; bärbara mp3-spelare, mobiltelefoner, elektroniska kalendrar och dylikt.
     Denna domares tilltag gillas inte av USA:s regering som överklagar den kaliforniske domarens beslut. Justitiedepartementet menar att inget skiljer en dator från andra artefakter som omsluter personliga ägodelar, som exempelvis resväskor.
     Huvudargumentet stavas naturligtvis terrorism. Om det blir svårare för polis och tull vid flygplatser att genomsöka datorer, kommer terrorister, smugglare och andra kriminella att kunna dölja viktiga bevis i datorer de reser med.

Allt fler människor, såväl affärsresenärer som turister, tar med sig sina datorer på resor. Där finns allt från företagshemligheter till privat brevväxling, kanske privata bilder, filmer, forskningsresultat, opublicerade artiklar och bokmanus – vad vet jag.
     Det är lätt att sympatisera med den kaliforniske domarens tydliga ståndpunkt; ur integritetssynpunkt är det skillnad mellan att ens väska genomsöks och att innehållet i ens dator ska kunna kopieras för analys, utan brottsmisstanke.
     Men den McLuhanska frågan blir: Är genomsökning av din dator att jämställas med bagagekontroll eller kroppsvisitation?

Inga kommentarer: