onsdag, november 15, 2000

Vem är inte feminist?

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 001115


I ETT förslag till nytt partiprogram föreslås socialdemokraterna bli ett feministiskt parti. Det är dock osäkert på vad partiet menar med feminism. Liksom varför partiet inte varit feministiskt tidigare.
   En okomplicerad och vardaglig definition av att vara feminist är att uppfatta en strukturell underordning i samhället där kvinnan är underordnad mannen, och att försöka göra något åt situationen så att samhället blir mera jämlikt mellan könen.
   Att ett politiskt parti inte blir feministiskt förrän i dag måste tolkas som att partiet tidigare inte har uppfattat den underordning som såväl feministisk forskning och offentlig statistik länge har visat. Eller också blir tolkningen att denna underordning visst har uppfattats, men att någon vilja att göra något åt situationen inte har funnits.
   Bägge tolkningarna torde vara bekymmersamma för socialdemokraterna.
   Men än mer bekymmersamt borde det vara för de partier som inte är feministiska. Hur ska det tolkas? Att de lever i förvillelsen att dagens samhälle är jämställt? Eller att de struntar i det?

Inga kommentarer: