måndag, maj 08, 2000

Virus som hot – och löfte

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 000508


DET SENASTE datorviruset – LoveLetter, också kallat I LOVE YOU – ser ut att bli den värsta farsoten som hittills dragit fram genom nätet.
   Den vanligaste tolkningen är att datorviruset berättar om samhällets sårbarhet, om risker med vårt omfattande datorberoende och om datorhackers som informationssamhällets största hot.
   Men tänk om viruset bär på en helt annan berättelse?
   Storskaliga och nätbaserade virus drabbar vanligtvis de som använder datorer med Microsofts operativsystem Windows. För att drabbas av LoveLetter krävs att du använder Microsofts e-postprogram och webbläsare. Använder du andra produkter är risken att drabbas av virus betydligt mindre.

VI SKULLE aldrig ha kunnat utveckla de programvaror vi utvecklat de senaste 20 åren med de regler ni nu vill införa, sade Bill Gates i en intervju dagen efter domen mot företagets brott mot konkurrenslagarna. Det är en dom som säger att företaget måste delas upp i mindre delar för att motverka en monopolställning.
   Det fanns en underton av hot i Bill Gates kommentar. Viruset LoveLetter berättar att vi bör ta hans uttalande som ett löfte.
   Vi vet inte vilket uppsåt olika virusmakare och virusspridare har, men om LoveLetter kan bidra till att bryta Microsofts monopolställning är mycket vunnet på längre sikt, trots de ekonomiska förluster som det medför på kort sikt.
   Eller snarare tack vare de ekonomiska förluster viruset orsakar.

Inga kommentarer: