lördag, december 18, 1999

En rättvis högerbur

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 991218


"Är högerextremism och nazism samma sak?", frågar Tage Lindbom, husgud i den konservativa tidskriften Salt, apropå kritiken mot tidskriftens första nummer.
    I en artikel i det andra numret av Salt tycker han sig se en omvänd McCarthyism i Sverige; en kamp mot högerextremism i stället för kommunistjakt. En häxjakt där konservativa stämplas som fascister och nazister.
   Högerextremism behöver sannolikt inte vara synonymt med nazism. Likväl som det finns distinktioner mellan olika extrema vänsterrörelser finns det distinktioner mellan olika högerrörelser.
   Men det är upp till högerextremisten att skapa distinktionen.
   När en tidskrift som Salt publicerar artiklar med starka främlingsfientliga inslag, som exempelvis artikeln av Ingrid Björkman, aktiv i den flyktingfientliga lobbyn i Sverige och centralfigur i olika flyktingfientliga nätverk, ser vi samma argument om invandrarpolitik som hörs från nazistiskt håll.
   När Salts redaktion kritiserar de fyra dagstidningarnas publicering av svenska nazister i ledande positioner, utgår kritiken från samma grunder som nazisternas egen kritik: Det är hyckleri att inte tidningarna också publicerar bilder på förbrytare med invandrarbakgrund. Bägge bortser därmed från nazismens ideologi och historia, och ser de offentliggjorda nazisterna som vilka brottslingar som helst.
   Så länge samma saker hävdas i tidskrifter med en intellektuell skrud som skanderas av människor med rakade skallar och marschkängor kommer sammanblandningen dem emellan att kvarstå.
   Maria Schottenius, kulturchef på Expressen, skrev apropå Salt att "hur skrämmande skinnhuvudena än ter sig är det ideologerna som skapar förutsättningar för kristallnätter". Det är upp till Salt att visa att tidskriften inte är en sådan försåtlig ideologisk överbyggnad.
   Till dess är sammanblandningen rättmätig.

Inga kommentarer: