måndag, juli 10, 1995

Bli entusi@smerad!

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 950710


"SKA KVINNOR fortsätta vara IT-bimbos?" är huvudfrågan i nummer sju av z.mag@zine. I en tidning vars uteslutande syfte är att verka entusiasmerande för informationsteknik är svaret givet. Nej! Självfallet inte.
    Sex kvinnor som på olika sätt arbetar med IT diskuterar det kvinnliga perspektivet. De tar upp frågor om distansarbete, barn och IT, kvinnliga teknikkrav och hur hierarkier och gamla arbetsstrukturer (skapade av män) bryts upp i cyberspace.
    Alla är ytterst positiva, och alla tror att användningen av IT kommer att bidra ytterligare till kvinnans frigörelse.
    Unni Drougge (medial post-postpunkdrottning) hävdar att Internet är oerhört enkelt och typiskt för feminint tänkande. "Du har en mus! Du pekar på det du vill ha, och så får du det. Har du lärt dig det tänkandet så kan du använda allt inom datorer och Internet."
    Tänkesättet gäller förvisso för Internet, men jag måste erkänna att jag aldrig kopplat det till feminint tänkande...
    Men den kvinnliga IT-andan går inte att ta miste på: De delar av IT där krånglet upphöjts till självändamål överlåts med nöje till männen. Det som är tillgängligt och användarvänligt kommer kvinnor att ta vara på.

Z.MAG@ZINE VILL entusiasmera! Och den entusiasmerar på ett sätt ljusår från de klassiska tekniktidningarna där tekniken är i fokus, där prestanda och kapacitet är viktigt, där läsaren ska fascineras av nya tekniska prylar.
    Nej, här ska läsaren fascineras av vad man kan använda tekniken till. Och det är tidningens stora förtjänst. I det avseendet har den få konkurrenter i Sverige.
    Men tidningens förtjänst är samtidigt dess potentiella kvarnsten. Det blir till slut väl positivt, väl okritiskt. Utan kritik tenderar entusiasmen att bli platt och ytlig.
    Artikeln om IT som Indiens räddning hade mått bra av ett kritiskt förhållningssätt. Att stora koncerner i väst överlåter programmeringsarbete till Indien är väl bara ytterligare ett sätt för väst att utnyttja tredje världen för att få billig arbetskraft? Och det är ändå bara fråga 1 a i formuläret.
    Den som redan har fascinerats av IT och Internet vill också få sig en intellektuell och kritisk diskussion om teknikens användning och konsekvenser, nya perspektiv och annorlunda infallsvinklar. Det får man tyvärr inte så mycket av.
    Ändå faller det mig inte in att missa något nummer.

Inga kommentarer: