onsdag, juni 10, 2015

Jodel – socialt ångestmedium

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 150610

Om sociala medier som Instagram och Facebook har det ofta sagts att där visar vi hur resursstarka vi är. Bilder och kommentarer från semesterresor, middagar, vänner, nätverk, konferenser, nytt jobb – allt som kan visa en positiv bild av den enskilde.

        Sedan några månader har ett nytt socialt medium gjort entré på nätet: Jodel. Det är ett socialt medium som visar anonyma, men lokala samtal; inlägg av användare som befinner sig endast inom en 10 kilometers radie. Det tycks inledningsvis främst blivit populär bland studenter.
        Men om Instagram och Facebook visar upp hur lyckade användarna är, tycks Jodel vara ett forum för det omvända. Här stöts och blöts ångest inför tentamen, hur svårt det är att finna en partner, hur man har misslyckats sexuellt, hur embarmligt dålig mathållning man har, hur man försover sig till arbetet, hur alkoholen gör folk till imbecilla idioter.
        Nej, inte enbart ångest och tillkortakommanden, men för att vara ett socialt medium är dessa uttryck förvånansvärt ofta förekommande.

Inga kommentarer: