torsdag, december 11, 2014

Extravalets protestdatum

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 141211

Allt är öppet för tolkningar. Som exempelvis det av regeringen fastställda datumet för extravalet: den 22 mars. En av efterkrigstidens stora politiska händelser inleddes nämligen den 22 mars 1968: Det franska studentupproret i Paris.

           Upprinnelsen var en vänsteraktiv student som arresterades misstänkt för skadegörelse under en vietnamdemonstration. Det ledde till omfattande protester och ockupationer. Den 22 mars-rörelsen blev benämningen på en brokig samling studenter med anarkistiska, trotskistiska, maoistiska och andra vänsterpolitiska ideal.
           Kanske är den bakomliggande tanken att den 22/3 2015 ska bli en symbol för ett gemensamt motstånd mot den tankefigur och ideal som har bidragit till extravalets tillkomst: en gemensam protest mot sverigedemokraternas rasistiska och fascistiska ideal, vars rötter återfinns i nynazistiska rörelser.
           Frågan är bara vad vi ska ockupera.

Inga kommentarer: