onsdag, oktober 19, 2011

Juholts utgifter vs Juholts kostnader

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 111019

När turbulensen och dammet börjar lägga sig, kan vi börja se klarare på Håkan Juholts situation. Medieestetiken tillåter som bekant inga nyanser under pågående drev. Därför har mantrat varit att Joholt har fuskat. Men fusk är ett synnerligen specifikt begrepp, som har uppsåtet inbyggt i sig.
             Min hypotes är att Juholt är ekonomiskt okunnig, snarare än uppsåtligt fuskande. För att vara precisare: han förstår inte den ekonomiskt elementära skillnaden mellan kostnad och utgift. Jag tolkar mellan raderna i Juholts olika försvarstal att hyran för lägenheten i Västertorp är en utgift som Juholt betalar själv, utan att sambon behöver bidra med något. Vilket kan vara rimligt om deras inkomster skiljer sig väsentligt åt, eller att hon tar andra utgifter i stället.
             Därmed lämnar också Juholt in hela hyresavin till riksdagen för att erhålla sin berättigade kostnadsersättning. Men vänta nu. Det är här det bränner till. Riksdagen ersätter kostnaden för boendet, inte utgiften för boendet.
             Ofta sammanfaller kostnaden för något med utgiften för det samma. En reseersättnings kostnad är vanligtvis detsamma som dess utgift. Men inte alltid. Inte när föremålet för ersättning delas med andra, oberoende av vem som står för utgiften.
             Så är fallet med lägenhetshyran. Utgiften må vara hela hyran för Juholt, men kostnaden är enbart halva hyran. Frågan är om vi ska hänga varje politiker som inte tvärsäkert kan skilja mellan de ekonomiska begreppen kostnad och utgift.
             I så fall kanske rätt många politiker får lämna in.

Inga kommentarer: