tisdag, februari 25, 2003

Ett annat Europa

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 030225

Går det att placera sig vänsterut på en politisk-ideologisk skala och samtidigt vara positiv till en idé om en politisk situation där många beslut bör – måste! – fattas på en nivå ovanför nationalstaten?

Frågan ställdes på sin spets på ett högst personligt plan när jag blev uppringd av något av våra otaliga opinionsinstitut, där jag i en halvtimme grillades med frågor rörande politisk hemvist, mitt förhållande till EU och EMU och ett otal andra frågor.

I Sverige verkar det hopplöst. Vänstern verkar fast i en nationalchauvinism i sitt envetna EU/EMU-motstånd. I andra länder, exempelvis Tyskland, är inte alls vänstern fast samma nationalistiska fålla.

Kanske finns det ändå en idé som inger hopp. I senaste numret av Arena (1/2003) undersöks idén om federation som lösning på Europas politiska utveckling. Arena låter tolv radikala röster argumentera för denna idé – och då framträder ett annat Europa.

Ett Europa där det är självklart att många beslut om miljö, handel, säkerhet, utrikespolitik, sociala rättigheter, mångkulturalism med mera måste fattas gemensamt. Ett Europa där makten utgår nerifrån, ett slags omvänd subsidiaritetsprincip: de beslut nationalstaterna inte kan eller bör fatta enskilt sker på en gemensam nivå.

Ett Europa där makt följs av ansvar och demokratisk kontroll – den instans som ges rätt att fatta ett politiskt beslut, måste också kunna ställas till ansvar för sitt beslut, genom att medborgarna kan rösta bort beslutsfattarna.

Ett Europa med intakta nationalstater, men utan nationalism – och därmed med mindre risk för intolerans, aggressivitet och främlingsfientlighet. Ett Europa med solidaritet till människor snarare än till landsmän – och därmed en annan grund för solidaritet än födelseplatsen.

Att vidga intresset från det enskilda till det gemensamma är solidaritetens kärna. Att vidga demokratin över nationsgränserna är – demokrati.

Ökad demokrati, mindre nationalism, starkare solidaritet framstår som kärnan i en europeisk federation, i som denna idé framställs i Arena.

Det är klassiska vänsterideal. Kanske är federation lösningen på den svenska vänsterns problematiska förhållande till en europeisk politisk gemenskap.

Inga kommentarer: