tisdag, september 22, 1998

Dubbelmoralens hemland

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 980922


DEN DAG åklagare Kenneth Starrs 445-sidiga rapport om förhöret med Bill Clinton publicerades på olika ställen på Internet uppskattades en ökning av trafiken på nätet med 70 %. Det kan tas som intäkt för ett gott hälsotillstånd – Internet är ett viktigt medium för att nå ut med offentliga handlingar.
    Å andra sidan har man i många publika datorer på till exempel bibliotek och skolor i USA installerat så kallade smarta filter. Det är datorprogram som läser av olika webbsidor för att kontrollera förekomsten av pornografi. Upptäcks sådant kommer inte användaren åt dessa webbsidor.
    Användningen av sådana filter är ett resultat av diskussioner om hur människor ska kunna skyddas från omoraliskt innehåll på Internet.
    Men därmed blir också – på grund av dess intima detaljer – ett dokument som Starrapporten bortfiltrerat av sådana programvaror. Av dessa programvaror klassas rapporten nämligen som pornografi.
    Många offentliga datorer i USA omöjliggör för medborgarna att få tillgång till ett av de mest omtalade dokumenten som deras regering har offentliggjort.
    Samtidigt har följande paradox noterats: somliga ledamöter i den amerikanska kongressen har nyligen röstat för publiceringen av Starrapporten på Internet samtidigt som de några år tidigare röstat för att anta the Communications Decency Act – som är ett lagförslag som syftar till att förbjuda omoraliskt innehåll på Internet för amerikaner.
    Detta säger något om både Starrs rapport och om landets dubbelmoral.

Inga kommentarer: