torsdag, mars 27, 2014

Att underkänna tioåringar

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 140327

Med en närmast unison stämma säger forskare i bedömning och betygsättning i skolan att det är närmast kontraproduktivt att införa betyg redan i fjärde klass i grundskolan. Ändå vidhåller regeringen och utbildningsministern i synnerhet detta förslag. 
           Själv tillhör jag den ålderskategorin som fick betyg från andra klass i grundskolan. Det var inte funktionellt då heller, men det finns tre övergripande skäl till att det är värre att införa betyg för tioåringar i dag. 
           Det första är att på 60- och 70-talen visste man inte bättre än att utfärda betyg från andra klass. Nu vet vi bättre. 
           Det andra är att dåtidens skolelever visste inte av något annat än att bli betygsatta under hela skoltiden. Dagens elever vet att det kan vara på annat sätt – ett bättre sätt. 
           Det tredje är att 60- och 70-talens betygskala utgjordes av siffrorna 1-5. Den som fick ett lågt betyg fick förvisso ett kvitto på att det inte hade gått så bra i ett visst ämne, men man upplevde sig inte nödvändigtvis underkänd. 
           I dag uttrycks ett dåligt betyg med bokstaven F, som betyder Ej Godkänd. Det tolkar nog de flesta som underkänd. 
           Den fundamentala frågan för mig beträffande betyg i fjärdeklass blir: Ska vi underkänna tioåringar? Ska vi tvinga lärare att – något omskrivet – skriftligen säga till en tioåring: Du är underkänd?

Inga kommentarer: