torsdag, december 02, 2004

Förvirrande forskning

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 041202

Den purfärska avhandlingen ”Ledarskapande i akademin” av pedagogen Ulrika Haake förvånar mig. Sannolikt finns här intressanta iakttagelser och värdefull kunskap om hur ledare inom universitetet upplever sitt ledarskap.
     Denna kunskap torde dock förbli relativt dold på grund av en närmast ogenomtränglig språkdräkt. Eller vad sägs om följande textstycke.
     ”Problemdiskursen, 1995-1998, framträder som relativt stark och homogen då den består av tio epistemenoder. I en intern kontrastering framstår förhållandet mellan det gemensamma, det vill säga epistemenoderna, och det särskiljande i identitetsuttrycken, genom subjektspositions- och subepistemenoder, som ibland (vid vissa positioner) övervägande för det gemensamma och ibland som övervägande för det särskiljande.”
     Det kan synas orättvist att ta ett lösryckt citat för att göra en poäng, men citatet illustrerar mycket väl språkdräktens karaktär. Språket förvirrar mer än förtydligar.
     Jag tvivlar på att precisionen skulle gå förlorad med en annan språkdräkt och jag är säker på att fler skulle tillägna sig avhandlingen.
     Nog borde forskning i en upplysningstradition klargöra snarare än förvirra.

Inga kommentarer: